ORA w Poznaniu zawiesza obowiązek płacenia składek

15.03.20

W dniu 14 marca 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu poinformowała, że jednogłośnie podjęła uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania na rzecz ORA składek samorządowych od adwokatów i aplikantów adwokackich, od dnia 1 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Wniosek o wypłatę ¶wiadczenia także przez Internet. Do obliczeń posłuż± wirtualne dokumenty. Ż±danie e-podpisu ograniczy liczbę wnioskodawców Dla cudzoziemców fakt, że rezolucja Parlamentu Europejskiego przeszła w Polsce bez echa, jest co najmniej niezrozumiały. Albo odbierają to jako jego lekceważenie – uważa prawnik Aleksander Tobolewski. Minister sprawiedliwo¶ci Krzysztof Kwiatkowski podj±ł decyzję o uhonorowaniu tragicznie zmarłej w katastrofie pod Smoleńskiem mecenas Joanny Agackiej – IndeckiejOsoby zadłużone mog± sprawdzić, czy dane o nich trafiły do biur informacji gospodarczych Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej ocenił w TVN24, że "z państwem PiS zwyciężyć może tylko zintegrowana i wspólnie idąca opozycja". Posłowie chc±, aby najemca mieszkania w TBS mógł je wykupić na własno¶ć. W tej chwili nie jest to możliwe. To propozycja sejmowej komisji "Przyjazne państwo".

Do osi±gnięcia pełnoletno¶ci nie wszystkie transakcje s± dla dzieci dozwolone. Doro¶li mog± kwestionować wybory swoich pociech

Zakład ma zapłacić prawie 15 mln złotych kary za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach zawieranych z klientami Po raz pierwszy nawet osoby, które nie maj± kwalifikowanego podpisu elektronicznego, mog± przesłać PIT-38 przez Internet

Nawet trzy lata pozbawienia wolno¶ci ma grozić pseudokibicom, którzy nie respektuj± zakazu stadionowego Aplikanci notarialni, którzy zostali dopuszczeni do zajęć seminaryjnych od 1 stycznia, będ± mogli rozpocz±ć szkolenie jeszcze w połowie tego roku Na polskie wybrzeże warto jechać nie tylko dla widoków i świeżej ryby, ale także dla regionalnych słodyczy.Powodem wstrzymania egzaminu zawodowego dla komorników było nielegalne ujawnienie pytań. Ministerstwo Sprawiedliwo¶ci powiadomiło o sprawie prokuraturę Ustawodawca w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT wskazał na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wyniku których następuje poł±czenie leczenia i rehabilitacji. Czasem rehabilitacja musi być zatem poł±czona z konsultowaniem lekarskim Księgę wieczyst±, która była założona przed 1947 r., przeniesiono do Archiwum Państwowego. Teraz trzeba j± odtworzyć. Jakie wykonać czynno¶ci, aby założyć now±?

RSS

Trump rozszerza zakaz podróżowania na Irlandię i Wielką Brytanię

15.03.20

Donald Trump potwierdził, że Wielka Brytania i Irlandia zostaną dodane do amerykańskiego zakazu podróżowania w związku z pandemią koronawirusa.

RSS

ORA w Poznaniu zawiesza obowiązek płacenia składek

15.03.20

W dniu 14 marca 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu poinformowała, że jednogłośnie podjęła uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania na rzecz ORA składek samorządowych od adwokatów i aplikantów adwokackich, od dnia 1 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

RSS

Nie ma warunków do prywatyzacji paryskich lotnisk

15.03.20

Fiaskiem zakończyła się próba doprowadzenia do referendum we Francji przeciwko prywatyzacji operatora paryskich lotnisk Aéroports de Paris. Wcześniej rząd Francji uznał, że nie ma do tego odpowiednich warunków na rynku

RSS

Poczta nie dostarczy przesyłek za granicę

15.03.20

Państwowy operator - zgodnie z wcześniejszymi informacjami "Rzeczpospolitej" - zdecydował się zawiesić przyjmowanie przesyłek pocztowych do innych krajów. Blokada obowiązywać ma do odwołania.

RSS

Box sponsorowany

Jakie widlaki s± lepsze: widlaki spalinowe czy widlaki elektryczne ? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, postaramy się jednak może po czę¶ci ten problem poruszyć. dostępne rodzaje wózków posiadaj± dobre i złe strony, wybieraj±c optymalne urz±dzenia do hali, powinno się przemy¶leć wiele czynników i przy ich pomocy oceniać, a póĽniej podj±ć decyzję. Najbardziej istotna kwestia to to, czy wózki widłowe będ± pracowały na otwartym terenie, czy w pomieszczeniu, jeżeli maj± jeĽdzić w zamkniętym pomieszczeniu motor spalinowy będzie niedobrym wyborem, ponieważ gazy wydechowe będ± przeszkadzać pracownikom. Do minusów silników elektrycznych należ± mało pojemne baterie, które trzeba długo ładować, ale z kolei widlak elektryczny jest bardziej cichy niż spalinowy, a ładowanie pr±dem nie tak drogie jak zalewanie baku benzyn± czy rop±. Za każdym razem gdy zastanawiamy się nad wyborem jakiego¶ urz±dzenia do pracy powinno się ocenić dokładnie za i przeciw, identycznie jest z wózkami widłowymi, decyzja o ich zakupie musi zawsze być bardzo wnikliwie przemy¶lana. Magazynowanie jest dzi¶ niezmiernie znacz±cym elementem prowadzenia wielu przedsiębiorstw, które prowadz± różnego rodzaju sklepy b±dĽ hurtownie. Nie mog± one pozwolić sobie na to, by klient odszedł z kwitkiem, dlatego rozległe przestrzenie magazynowe wypełniaj± towarami, które czekaj± by znaleĽć się na półkach, lub od razu u klienta. Do obsługiwania powierzchni magazynowych niezbędna jest niemała grupa wykwalifikowanych pracowników, w tym ludzi posiadaj±cych uprawnienia zezwalaj±ce im na prowadzenie wózków widłowych, ale wózek widłowy można również wynaj±ć: https://www.widlakslupsk.pl/. Osoby takie mog± liczyć na bezpieczn± pracę i dosyć dobr± pensję, dlatego co roku coraz większym powodzeniem ciesz± się kursy, na których można uzyskać certyfikaty na kierowanie widlakami. Urzędowe potwierdzenie kwalifikacji stało się o tyle ważne, że uzyskany certyfikat zezwala również na podjęcie zatrudnienia w charakterze operatora wózka widłowego na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Kosztuj±cy kilkaset złotych kurs zwraca się więc w krótkim czasie w postaci znacz±co wyższych wypłat, co decyduje o jego znacznej renomie.

Box sponsorowany

Słupsk: Z uwagi na duży obrót gotówkowy i bezgotówkowy czyha na nas całe multum zagrożeń zwi±zanych z tymi procesami. Skutkiem tego stoj±ce na straży praworz±dno¶ci organy państwowe zrodziły do życia szereg agend maj±cych za cel dbanie o interes obywatela i państwa. Do takich wła¶nie instytucji zaliczyć należy Generalny Inspektor Informacji Finansowej GIIF pomocny tu jest (adwokat). Organ ten ma za zadanie eliminować przestępczo¶ć finansow±. Dzięki licznym przepisom prawnym posiada on szereg instrumentów powalaj±cych eliminować już w zarodku pranie brudnych pieniędzy oraz zapobiegać wspieraniu finansowo terroryzm. Dzięki temu, że istnieje radca prawny i GIIF pojawia się możliwo¶ć bież±cego analizowania i przetwarzania potencjalnych zdarzeń mog±cych mieć koligacje z wspieraniem finansowo przestępczo¶ci zorganizowanej. W przypadku uzasadnionych podejrzeń odno¶cie możliwego prania brudnych pieniędzy Generalny Inspektor Informacji Finansowej wprowadza w życie procedury opisane w ustawie o finansowaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jakby tego było mało GIIF jest zobowi±zany do redystrybucji swoich podejrzeń innym organom w kraju i zagranic± i znowu tutaj polecamy usługi adwokata: adwokat, radca lub sprawy karne Bytów

Box sponsorowany

Posiadamy w swojej ofercie ogrody zimowe i zabudowy szklane, fasady, pełen zakres stolarki aluminiowej, które s± wykonane z profili aluminiowych produkowanych w najnowszych technologiach pozwalaj±cych jednocze¶nie zapewnić gwarancje wysokiej jako¶ci i bezpieczeństwa. Możliwo¶ci technologiczne, które ci±gle rozwijaj± się w branży stolarki aluminiowej pozwalaj± stwierdzić że w obecnych czasach wiedzie ona prym w budownictwie. Powodem takiego wzrostu zainteresowania zabudowami szklanymi i ogrodami zimowymi jest ich doskonała trwało¶ć oraz jako¶ć. Oferujemy także: meble kuchenne

Box sponsorowany

Wózki widłowe i czę¶ci do wózków widłowych jest miarodajn± firm± na polskim rynku wózków widłowych. Rozprowadzamy produkty japońskich marek Toyota i Mitsubishi - zarówno nowe jak i używane po bardzo konkurencyjnych cenach. - czę¶ci zamienne do wózków widłowych polskich GPW, WW, RAK oraz platformowych, bułgarskich DV i EV, zachodnich wszelkiego typu. wózki widłowe prowadzimy również wynajem wózków widłowych Koszalin

Box sponsorowany

ksi±żka telefoniczna. Jednym z ciekawszych wynalazków, których nie doceniamy i nawet nie zauważamy jest spis numerów telefonów wraz ze spisem abonamentów. Powszechnie nazywamy ten wynalazek ksi±żk± telefoniczn±. W 1878 roku w USA, a dokładniej w okręgu New Haven, który mie¶ci się w stanie Connecticut ówczesna kompania telefoniczna opublikowała pierwsz± na ¶wiecie ksi±żkę telefoniczn±. Składała się ona z pięćdziesięciu samych nazwisk, które zostały posegregowane w czterech kategoriach, a mianowicie były, to kategorie : służby miejskie, mieszkańcy, różne oraz zawody. Powód zamieszczenia samych nazwisk jest bardzo prozaiczny. W 1878 roku nie istniały, po prostu jeszcze numery telefonów. W tamtych czasach po podniesieniu słuchawki zgłaszał się operator, który ł±czył nas z osob±, o któr± prosimy, a która znajdowała się w spisie. Pomysł był nowatorski, ale bardzo pomocny i skuteczny. Wraz z rozwojem telekomunikacji ksi±żka telefoniczna stała się elementem fundamentalnym do sprawnego prowadzenia interesów, zarz±dzania lub do wykonania zwyczajnego telefony z życzeniami. Pod koniec XX wieku pozornie ksi±żka telefoniczna straciła na znaczeniu. Jest, to jednak bardzo mylne spostrzeżenie, ponieważ unowocze¶niona została jedynie jej forma. Wystarczy, ze chcemy zadzwonić z naszego telefonu komórkowego do znajomego, szefa, czy kogo¶ z rodziny, by u¶wiadomić sobie ten fakt. Zarówno ten wynalazek jak zreszt± każdy wynalazek maj±cy na celu uporz±dkowanie sporych ilo¶ci informacji jest rzecz± całkowicie nieodzown± w erze informacyjnej, gdzie zewsz±d jeste¶my zalewani potokiem informacji w różnorodnej formie.

Box sponsorowany

nauka pływania Słupsk dla dzieci i młodzieży. Pływanie nie buduje charakteru lecz go sprawdza. Pływanie to ¶miech, pływanie to łzy, pływanie to pasja, szaleństwo, strach, nadzieja i krzyk. Pływamy dlatego że jeste¶my pływakami. Kochamy te emocje i bez nich nie możemy żyć. Tak powie każdy kto złapie wodnego bakcyla. Zapraszam Ciebie... małego, dużego do poznania czym jest i może być pływanie. Przekonasz się sam. Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia nauki pływania ukierunkowane s± na ogóln± poprawę sprawno¶ci i kondycji fizycznej. nauka pływania Słupsk skierowana jest dla osób dorosłych i starszych chc±cych popracować nad wydolno¶ci± swojego organizmu. Uczestnicz±c w zajęciach zdobywamy nowe umiejętno¶ci, przełamujemy swoje wszelkie obawy i leki przed wod± a tym samym polepszamy swoje samopoczucie. Poprawiamy pracę układu sercowo-naczyniowego, wzmacniamy korpus mię¶niowy, dbamy o układ kostno-stawowy i a to wszystko mile spędzaj±c czas w gronie nowo poznanych osób. Zajęcia te s± Ľródłem relaksu i satysfakcji z pożytecznie wykorzystanego czasu. Zajęcia obejmuj± swym zakresem przyszłe mamy, które zdecydowały się zrobić co¶ dla siebie i swojego maleństwa jeszcze przed przyj¶ciem na ¦wiat. S± to zajęcia bezpieczne, przynosz±ce uczucie relaksu i ogólnego komfortu. Skupiaj± się na wzmocnieniu jednych partii mię¶niowych i na rozluĽnieniu i uelastycznieniu innych, co istotne przy porodzie. Odci±żaj± kręgosłup sprzyjaj± ogólnej poprawie metabolizmu, zwiększaj± wytrzymało¶ć i wydolno¶ć bez odczuwalnego zmęczenia, koj± zmysły. Dodaj± sił i chęci do codziennego funkcjonowania. Oferujemy dodatkow± możliwo¶ć darmowych konsultacji i porad z wykwalifikowana położn±. Przyszłe mamy mog± również liczyć na prywatn± opiek± podczas ci±ży, porodu i po narodzinach. Panie zainteresowane zajęciami w wodzie proszone s± o dostarczenie za¶wiadczenia od swojego ginekologa mówi±ce o braku przeciwwskazań do uczestnictwa na zajęciach w basenie.

Bartosz Bereszyński poinformował, że ma koronawirusa

15.03.20

Reprezentant Polski Bartosz Bereszyński poinformował o zakażeniu na Instagramie. "Niestety uzyskałem pozytywny wynik testu na COVID-19. Czuję się dobrze" - napisał reprezentant Polski cytowany przez Onet. Bartosz Bereszyński zaapelował także do kibiców, by byli "odpowiedzialni i w miarę możliwości pozostali w domu".

RSS

Premier: Przywieziemy do kraju wszystkich polskich obywateli

15.03.20

Polacy przebywający za granicą, którzy ze względu na odległość nie mogą przyjechać do Polski transportem kołowym, wrócą transportem lotniczym – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

RSS

GIS: żywność nie jest źródłem koronawirusa

15.03.20

GIS przedstawił najważniejsze kwestie związane z żywnością oraz zasady przestrzegania higieny przez pracowników branży spożywczej, w czasach walki z epidemią koronawirusa.

RSS

Placówki całodobowe będą czynne od 8.00 do 20.00

15.03.20

Poczta Polska informuje, że wprowadza zmiany w świadczonych usługach. Spółka jest w stałym kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Polaków.

RSS

Premier: trudno będzie zrekompensować 100 proc. strat firm

15.03.20

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział mocny pakiet wsparcia dla gospodarki osłabionej koronawirusem, ale szczegółów nie podał.

RSS

Koronawirus: Świat się zamyka

15.03.20

Nie tylko Polska nie pozwala wjeżdżać cudzoziemcom.

RSS

Znamy ceny LOT-u Do Domu

15.03.20

400 – 800 złotych za lot w granicach Europy i 1600 – 2400 złotych za przelot dalekiego zasięgu – LOT ujawnił ceny biletów na jego specjalne rejsy po Polaków wracających do Polski

RSS

Całkowita blokada w Hiszpanii. Zakaz wychodzenia z domów

15.03.20

Rząd w Madrycie wydał dekret, nakazujący obywatelom niewychodzenie z domów, poza koniecznością zakupu żywności lub lekarstw, wyjściem do pracy bądź w nagłych przypadkach. Przepisy wchodzą w życie od niedzieli. Obostrzenia mają obowiązywać 15 dni.

RSS

Jak wrócić do Polski. LOT z rządem organizują rejsy

15.03.20

Rząd i LOT rozpoczynają akcję organizowania powrotów Polaków których zamknięcie granic zastało poza krajem i ze względu na dużą odległość nie są w stanie wrócić transportem lądowym.

RSS

Msze bez ludzi, wierni przed telewizorem

15.03.20

Parafie, diecezje czy zgromadzenia zakonne odwołują publiczne sprawowanie Eucharystii. Polecają wiernym uczestnictwo we mszy za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

RSS

Boris Johnson lekceważy życie Brytyjczyków

15.03.20

Metoda walki z koronawirusem przyjęta przez Borisa Johnsona może oznaczać śmierć prawie 2 milionów Brytyjczyków. Opinie o jej skuteczności dzielą naukowców i pozostają w sferze domysłów.

RSS

Informacjeksi±żka telefoniczna Polski - wersja na płytach CD i DVD, lub ¶ci±gana z serwera, oferujemy wszystkie 16 województw, firmy i osoby prywatne, program ma dowolne przeszukiwanie, bazy danych w formacie msaccess - niekodowane, lub kodowane, ksi±żka telefoniczna - możliwo¶ć dodania szerokiej oferty firmy, telefony firm i osób prywatnych. Jedyna w Polsce na CD lub DVD, zawieraj±ca firmy i osoby prywatne. Nasza ksi±żka telefoniczna, jest wydawnictwem cało¶ciowym, czyli zawieraj±cym wszystkie 16 województw, ale także oferujemy mniejsze czę¶ci na życzenie, czyli np. 1 województwo.


Menu witryny