Giganci IT stworzyli aplikację dla polskich pielgrzymów

01.08.18

Zaskakująca inicjatywa LG, Samsunga, Google'a i innych gigantów technologicznych – koncerny stworzyły aplikację dla osób idących na Jasną Górę.

Pojawił się w Europie w 2013 roku. Trzy lata później przeszedł głęboki lifting. Mimo dość długiego stażu rynkowego, to wciąż ciekawa alternatywa pośród kompaktowych crossoverów. Ma rozsądną cenę, dynamiczny i oszczędny motor, a także praktyczną i komfortową kabinę. Według marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, wybory uzupełniaj±ce do Senatu po tragicznej ¶mierci trójki senatorów, odbęd± się w czerwcu, ale - jak zaznaczył - dokładna data wyborów w tej chwili nie jest znana Ukazał się trzeci tom „Kopalni". To książki, które pozwalają lepiej zrozumieć piłkę nożną.Dawne metody utrzymywania dyscypliny w szkołach przywracaj± władze Lwowa. Zezwoliły nauczycielom na stosowanie kar cielesnych. Tysi±ce osób weĽmie udział 
1 marca w obchodach Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Premier Ewa Kopacz poinformowała, że ewentualn± decyzję dotycz±c± ministra sprawiedliwo¶ci Cezarego Grabarczyka podejmie, gdy prokuratura rozstrzygnie, kto zawinił w sprawie wydania dla niego pozwolenia na broń.

Co najmniej pół roku póĽniej, niż zapowiadano, Hala Ludowa pokaże kupion± za ciężkie pieni±dze kolekcję fotografii słynnej aktorki.

- To zmarnowane pieni±dze - mówił w TVN24 o referendum z 6 wrze¶nia minister rolnictwa Marek Sawicki z PSL. A lider Polski Razem Jarosław Gowin stwierdził, że referendum było porażk± prezydenta Bronisława Komorowskiego. Anne Applebaum, żona szefa MSZ Radosława Sikorskiego dostała ochronę BOR. Wybuch poważnie zniszczył samochód, z którego wysiadła chwilę wcze¶niej.

Podczas startu balon, w którym oprócz pilota było także dwóch dziennikarzy, zahaczył o drzewo, a następnie o dach budynku - Pani Beata Szydło rozrzuca pieni±dze po Polsce miliardami, pani Ewa Kopacz setkami milionów. Jedno i drugie to populizm - ocenił w TVP Info Ryszard Petru. Biskup Tadeusz Pikus, dotychczas biskup pomocniczy w Warszawie, został nowym ordynariuszem diecezji drohiczyńskiej. Zast±pił odchodz±cego na emeryturę bp. Antoniego Dydycza.Na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie pochowano Ewę B±kowsk±, działaczkę Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej, wnuczkę zamordowanego w Katyniu gen. Mieczysława Smorawińskiego Jutro NKW PSL podejmie wstępn± decyzję ws. kandydata tej partii w wyborach prezydenckich.Szef PSL jest za rekomendowaniem Adama Jarubasa. W NKW s± też zwolennicy startu Piechocińskiego i poparcia Bronisława Komorowskiego. - Sorry, mamy taki klimat - tymi słowami minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska skomentowała na antenie TVN24 opóĽnienia poci±gów z powodu awarii i oblodzenia trakcji.

RSS

Komunistyczna Partia Polski zostanie zdelegalizowana?

08.07.19

Nowelizacja kodeksu karnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości spotkała się z ostrą reakcją skrajnie lewicowych partii.

RSS

Co powiedzieć sytemu Polakowi

08.07.19

Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pokazała, w jak dużym stopniu partia rządząca padła ofiarą sukcesu polskiej gospodarki i skuteczności własnej polityki. Drugą ofiarą jest opozycja, która nie może zmobilizować zadowolonego społeczeństwa do walki z PiS.

RSS

Za szkody e-hulajnóg zapłacą kierowcy?

08.07.19

Obowiązek posiadania OC dla e-hulajnóg przy braku ich rejestracji oznaczałby, że w razie wypadku szkody osobowe pokrywałby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z odpisów od składek OC od aut.

RSS

Utoniemy w śmieciach

08.07.19

Wszyscy niby wiedzą, że odpady trzeba segregować, a większość nawet twierdzi, że tak robi. Wystarczy jednak popatrzeć po ulicach, by mieć pewność, że jest inaczej.

RSS

Box sponsorowany

Słupsk: Z uwagi na duży obrót gotówkowy i bezgotówkowy czyha na nas całe multum zagrożeń zwi±zanych z tymi procesami. Skutkiem tego stoj±ce na straży praworz±dno¶ci organy państwowe zrodziły do życia szereg agend maj±cych za cel dbanie o interes obywatela i państwa. Do takich wła¶nie instytucji zaliczyć należy Generalny Inspektor Informacji Finansowej GIIF pomocny tu jest (adwokat). Organ ten ma za zadanie eliminować przestępczo¶ć finansow±. Dzięki licznym przepisom prawnym posiada on szereg instrumentów powalaj±cych eliminować już w zarodku pranie brudnych pieniędzy oraz zapobiegać wspieraniu finansowo terroryzm. Dzięki temu, że istnieje GIIF pojawia się możliwo¶ć bież±cego analizowania i przetwarzania potencjalnych zdarzeń mog±cych mieć koligacje z wspieraniem finansowo przestępczo¶ci zorganizowanej. W przypadku uzasadnionych podejrzeń odno¶cie możliwego prania brudnych pieniędzy Generalny Inspektor Informacji Finansowej wprowadza w życie procedury opisane w ustawie o finansowaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jakby tego było mało GIIF jest zobowi±zany do redystrybucji swoich podejrzeń innym organom w kraju i zagranic± i znowu tutaj polecamy usługi adwokata: adwokat, radca

Box sponsorowany

nauka pływania Słupsk dla dzieci i młodzieży. Pływanie nie buduje charakteru lecz go sprawdza. Pływanie to ¶miech, pływanie to łzy, pływanie to pasja, szaleństwo, strach, nadzieja i krzyk. Pływamy dlatego że jeste¶my pływakami. Kochamy te emocje i bez nich nie możemy żyć. Tak powie każdy kto złapie wodnego bakcyla. Zapraszam Ciebie... małego, dużego do poznania czym jest i może być pływanie. Przekonasz się sam. Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia nauki pływania ukierunkowane s± na ogóln± poprawę sprawno¶ci i kondycji fizycznej. nauka pływania Słupsk skierowana jest dla osób dorosłych i starszych chc±cych popracować nad wydolno¶ci± swojego organizmu. Uczestnicz±c w zajęciach zdobywamy nowe umiejętno¶ci, przełamujemy swoje wszelkie obawy i leki przed wod± a tym samym polepszamy swoje samopoczucie. Poprawiamy pracę układu sercowo-naczyniowego, wzmacniamy korpus mię¶niowy, dbamy o układ kostno-stawowy i a to wszystko mile spędzaj±c czas w gronie nowo poznanych osób. Zajęcia te s± Ľródłem relaksu i satysfakcji z pożytecznie wykorzystanego czasu. Zajęcia obejmuj± swym zakresem przyszłe mamy, które zdecydowały się zrobić co¶ dla siebie i swojego maleństwa jeszcze przed przyj¶ciem na ¦wiat. S± to zajęcia bezpieczne, przynosz±ce uczucie relaksu i ogólnego komfortu. Skupiaj± się na wzmocnieniu jednych partii mię¶niowych i na rozluĽnieniu i uelastycznieniu innych, co istotne przy porodzie. Odci±żaj± kręgosłup sprzyjaj± ogólnej poprawie metabolizmu, zwiększaj± wytrzymało¶ć i wydolno¶ć bez odczuwalnego zmęczenia, koj± zmysły. Dodaj± sił i chęci do codziennego funkcjonowania. Oferujemy dodatkow± możliwo¶ć darmowych konsultacji i porad z wykwalifikowana położn±. Przyszłe mamy mog± również liczyć na prywatn± opiek± podczas ci±ży, porodu i po narodzinach. Panie zainteresowane zajęciami w wodzie proszone s± o dostarczenie za¶wiadczenia od swojego ginekologa mówi±ce o braku przeciwwskazań do uczestnictwa na zajęciach w basenie.

Box sponsorowany

Wózki widłowe i czę¶ci do wózków widłowych jest miarodajn± firm± na polskim rynku wózków widłowych. Rozprowadzamy produkty japońskich marek Toyota i Mitsubishi - zarówno nowe jak i używane po bardzo konkurencyjnych cenach. - czę¶ci zamienne do wózków widłowych polskich GPW, WW, RAK oraz platformowych, bułgarskich DV i EV, zachodnich wszelkiego typu. wózki widłowe

Box sponsorowany

Jakie widlaki s± lepsze: widlaki spalinowe czy widlaki elektryczne ? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, postaramy się jednak może po czę¶ci ten problem poruszyć. dostępne rodzaje wózków posiadaj± dobre i złe strony, wybieraj±c optymalne urz±dzenia do hali, powinno się przemy¶leć wiele czynników i przy ich pomocy oceniać, a póĽniej podj±ć decyzję. Najbardziej istotna kwestia to to, czy wózki widłowe będ± pracowały na otwartym terenie, czy w pomieszczeniu, jeżeli maj± jeĽdzić w zamkniętym pomieszczeniu motor spalinowy będzie niedobrym wyborem, ponieważ gazy wydechowe będ± przeszkadzać pracownikom. Do minusów silników elektrycznych należ± mało pojemne baterie, które trzeba długo ładować, ale z kolei widlak elektryczny jest bardziej cichy niż spalinowy, a ładowanie pr±dem nie tak drogie jak zalewanie baku benzyn± czy rop±. Za każdym razem gdy zastanawiamy się nad wyborem jakiego¶ urz±dzenia do pracy powinno się ocenić dokładnie za i przeciw, identycznie jest z wózkami widłowymi, decyzja o ich zakupie musi zawsze być bardzo wnikliwie przemy¶lana. Magazynowanie jest dzi¶ niezmiernie znacz±cym elementem prowadzenia wielu przedsiębiorstw, które prowadz± różnego rodzaju sklepy b±dĽ hurtownie. Nie mog± one pozwolić sobie na to, by klient odszedł z kwitkiem, dlatego rozległe przestrzenie magazynowe wypełniaj± towarami, które czekaj± by znaleĽć się na półkach, lub od razu u klienta. Do obsługiwania powierzchni magazynowych niezbędna jest niemała grupa wykwalifikowanych pracowników, w tym ludzi posiadaj±cych uprawnienia zezwalaj±ce im na prowadzenie wózków widłowych. Osoby takie mog± liczyć na bezpieczn± pracę i dosyć dobr± pensję, dlatego co roku coraz większym powodzeniem ciesz± się kursy, na których można uzyskać certyfikaty na kierowanie widlakami. Urzędowe potwierdzenie kwalifikacji stało się o tyle ważne, że uzyskany certyfikat zezwala również na podjęcie zatrudnienia w charakterze operatora wózka widłowego na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Kosztuj±cy kilkaset złotych kurs zwraca się więc w krótkim czasie w postaci znacz±co wyższych wypłat, co decyduje o jego znacznej renomie.

Box sponsorowany

ksi±żka telefoniczna. Jednym z ciekawszych wynalazków, których nie doceniamy i nawet nie zauważamy jest spis numerów telefonów wraz ze spisem abonamentów. Powszechnie nazywamy ten wynalazek ksi±żk± telefoniczn±. W 1878 roku w USA, a dokładniej w okręgu New Haven, który mie¶ci się w stanie Connecticut ówczesna kompania telefoniczna opublikowała pierwsz± na ¶wiecie ksi±żkę telefoniczn±. Składała się ona z pięćdziesięciu samych nazwisk, które zostały posegregowane w czterech kategoriach, a mianowicie były, to kategorie : służby miejskie, mieszkańcy, różne oraz zawody. Powód zamieszczenia samych nazwisk jest bardzo prozaiczny. W 1878 roku nie istniały, po prostu jeszcze numery telefonów. W tamtych czasach po podniesieniu słuchawki zgłaszał się operator, który ł±czył nas z osob±, o któr± prosimy, a która znajdowała się w spisie. Pomysł był nowatorski, ale bardzo pomocny i skuteczny. Wraz z rozwojem telekomunikacji ksi±żka telefoniczna stała się elementem fundamentalnym do sprawnego prowadzenia interesów, zarz±dzania lub do wykonania zwyczajnego telefony z życzeniami. Pod koniec XX wieku pozornie ksi±żka telefoniczna straciła na znaczeniu. Jest, to jednak bardzo mylne spostrzeżenie, ponieważ unowocze¶niona została jedynie jej forma. Wystarczy, ze chcemy zadzwonić z naszego telefonu komórkowego do znajomego, szefa, czy kogo¶ z rodziny, by u¶wiadomić sobie ten fakt. Zarówno ten wynalazek jak zreszt± każdy wynalazek maj±cy na celu uporz±dkowanie sporych ilo¶ci informacji jest rzecz± całkowicie nieodzown± w erze informacyjnej, gdzie zewsz±d jeste¶my zalewani potokiem informacji w różnorodnej formie.

Box sponsorowany

Posiadamy w swojej ofercie ogrody zimowe i zabudowy szklane, fasady, pełen zakres stolarki aluminiowej, które s± wykonane z profili aluminiowych produkowanych w najnowszych technologiach pozwalaj±cych jednocze¶nie zapewnić gwarancje wysokiej jako¶ci i bezpieczeństwa. Możliwo¶ci technologiczne, które ci±gle rozwijaj± się w branży stolarki aluminiowej pozwalaj± stwierdzić że w obecnych czasach wiedzie ona prym w budownictwie. Powodem takiego wzrostu zainteresowania zabudowami szklanymi i ogrodami zimowymi jest ich doskonała trwało¶ć oraz jako¶ć. Oferujemy także: meble kuchenne

Macron: Rasizm i homofobia na meczu? Przerwać spotkanie

08.07.19

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że mecze piłkarskie powinny być przerywane, jeśli z trybun będą dochodziły rasistowskie lub homofobiczne hasła.

RSS

Adwokat za bardzo ufał sędziemu. Dostał naganę

08.07.19

Nieoficjalne ustalenia między pełnomocnikiem a sędzią skończyły się dla prawnika dyscyplinarką.

RSS

Jak sprawdzić, czy egzaminator się nie pomylił

08.07.19

Zdający, którzy nie zgadzają się z uzyskaną iczbą punktów, mają prawo sprawdzić, czy egzaminator dobrze ich ocenił.

RSS

Z Moskwy do Kamczatki. Planuje lot samolotem solarnym

08.07.19

Rosyjski podróżnik Fiodor Koniuchow odbył w tym tygodniu pierwszy w historii lot z okolic Moskwy na Krym. Dwudniowy lot odbył na pokładzie samolotu napędzanego energią słoneczną. Teraz planuje przelecieć niemal całą Rosję.

RSS

Rosja: Druk 3D do stworzenia bazy na księżycu

08.07.19

Rosjanie planują wykorzystać technologię druku 3D, by z pyłu stworzyć bazę na księżycu. Program miałby być wdrażany w kilku etapach. Zakończenie przewidziano na 2040 rok.

RSS

Ambasador: Niemcom dobrze się współpracuje i z PO, i z PiS

08.07.19

Łączą nas strategiczne relacje z Polską, bez względu na to, kto rządzi – deklaruje Rolf Nikel, ambasador Niemiec w Warszawie.

RSS

Konserwatyści wygrywają wybory w Grecji

08.07.19

Przedterminowe wybory parlamentarne w Grecji wygrała liberalno-konserwatywna Nowa Demokracja (ND).

RSS

Już nawet interpretacja nie ochroni przed dopłatą podatku

08.07.19

Skarbówka wydaje korzystne dla podatnika stanowisko, a potem w czasie kontroli zmienia zdanie.

RSS

Wydatki internetowe Polaków rosną. Ale jest problem

08.07.19

W tym roku wydatki internetowe Polaków mają wzrosnąć aż o 25 proc., co spowoduje, że wartość rynku osiągnie poziom Szwajcarii oraz przebije Belgię.

RSS

12 lat czekania na tytuł. Brazylia wygrywa Copa America

08.07.19

Brazylia pokonała Peru 3:1 w finale Copa America. Gospodarze turnieju kończyli mecz w osłabieniu. Czerwoną kartkę zobaczył strzelec pierwszej bramki Gabriel Jesus.

RSS

Nowe ciężarówki dla Wojska Polskiego

08.07.19

12. Wojskowy Oddział Gospodarczy z Torunia rozstrzygnął przetarg na zakupu partii ciężarówek dla Sił Zbrojnych RP.

RSS

Informacjeksi±żka telefoniczna Polski - wersja na płytach CD i DVD, lub ¶ci±gana z serwera, oferujemy wszystkie 16 województw, firmy i osoby prywatne, program ma dowolne przeszukiwanie, bazy danych w formacie msaccess - niekodowane, lub kodowane, ksi±żka telefoniczna - możliwo¶ć dodania szerokiej oferty firmy, telefony firm i osób prywatnych. Jedyna w Polsce na CD lub DVD, zawieraj±ca firmy i osoby prywatne. Nasza ksi±żka telefoniczna, jest wydawnictwem cało¶ciowym, czyli zawieraj±cym wszystkie 16 województw, ale także oferujemy mniejsze czę¶ci na życzenie, czyli np. 1 województwo.


Menu witryny