Polacy murem za protestem

15.05.18

Ankietowani popierają postulaty niepełnosprawnych, pod warunkiem że po ich spełnieniu sami na tym nie stracą.

Wydłuża się lista producentów aut podejrzanych o manipulowanie emisją spalin. Śledczy przeszukali w tej sprawie biura Renault. Niewielu deweloperów odważy się teraz rozpocz±ć budowę biurowców bez wstępnych umów najmu Prawie 20 firm i instytucji z województw ¶więtokrzyskiego i podkarpackiego uczestniczy w tworzeniu klastra budowlanego.Spółka P.A. Nova otrzymała 81,3 mln zł kredytu od banku PKO BP na dokończenie budowy największego realizowanego projektu, galerii handlowej w Przemy¶lu Magda Linette jest w ćwierćfinale turnieju WTA w Katowicach. W piątek gra o więcej z Pauline Parmentier Od wła¶ciwej kwalifikacji danych obiektów zależy to, czy będ± obci±żone podatkiem od nieruchomo¶ci. W tej sprawie dochodzi do wielu sporów z fiskusem, także w branży energetycznej

Po spadkach w ostatnim czasie indeksy giełdy amerykańskich zakończył czwartkowy handel zwyżkami. Pomogły lepsze od oczekiwań wyniki JP Morgan. Drożejąca ropa pomogła notowaniom spółek energetycznych

Zaczęło się w latach 60. ubiegłego wieku od płotów, które jedna s±siadka stawiała, a druga rozbierała... Dennis Rodman, były gwiazdor NBA powiedział, że jego spotkania z przedstawicielami północnokoreańskich władz w minionych latach przyniosły efekt, kładąc podwaliny pod układ pokojowy, jaki Korea Północna ma zawrzeć z Koreą Południową.

„Pasolini” to film wzbudzający skrajne emocje, podobnie jak kiedyś jego bohater. Od piątku w kinach. W pierwszym kwartale 2011 roku mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego będ± mogli zrobić zakupy w nowym centrum usługowo-handlowym, które powstanie na terenie byłego aresztu ¶ledczego Oto lista naukowych przebojów ostatnich 12 miesięcy – od badań pochodzenia człowieka po obserwacje ciał Układu Słonecznego.Lubuska policja wyjaśnia okoliczności śmierci czteroletniej dziewczynki, która wpadła do szamba i na skutek poniesionych obrażeń zmarła. Deweloperzy stosuj± różne triki, by stawiać budynki wielorodzinne w¶ród domów jednorodzinnych. Czasami prawo im na to pozwala W tym roku ruszy sprzedaż mieszkań wojskowych – obiecuje minister obrony narodowej

RSS

Kuchnie otoczone technologią

08.06.18

Branża AGD, tak jak każda inna, musi odpowiadać na nowe technologie, pojawiające się w coraz to nowych dziedzinach życia. Klienci tego oczekują – mówi szef Electroluxu na region EMEA Dan Arler.

RSS

PlayWay naprawia swój piekielny horror

08.06.18

Twórcy „Agony" nie składają broni. Czeka ich kilka pracowitych miesięcy. Wyciągnęli wnioski z kiepskiej premiery?

RSS

Wywiad PRL za Spiżową Bramą

08.06.18

Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, gdy pracował w Watykanie, wywiad wojskowy traktował jako swego informatora.

RSS

Przepis na kolejne 100 lat

08.06.18

Nie jesteśmy tłustymi kotami Zachodu, więc żeby nadgonić, musimy biec szybciej – mówiła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w czwartek na zakończenie Kongresu „100 lat polskiej gospodarki", zorganizowanego na giełdzie przez „Rzeczpospolitą".

RSS

Box sponsorowany

Wózki widłowe i czę¶ci do wózków widłowych jest miarodajn± firm± na polskim rynku wózków widłowych. Rozprowadzamy produkty japońskich marek Toyota i Mitsubishi - zarówno nowe jak i używane po bardzo konkurencyjnych cenach. - czę¶ci zamienne do wózków widłowych polskich GPW, WW, RAK oraz platformowych, bułgarskich DV i EV, zachodnich wszelkiego typu. wózki widłowe

Box sponsorowany

Jakie widlaki s± lepsze: widlaki spalinowe czy widlaki elektryczne ? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, postaramy się jednak może po czę¶ci ten problem poruszyć. dostępne rodzaje wózków posiadaj± dobre i złe strony, wybieraj±c optymalne urz±dzenia do hali, powinno się przemy¶leć wiele czynników i przy ich pomocy oceniać, a póĽniej podj±ć decyzję. Najbardziej istotna kwestia to to, czy wózki widłowe będ± pracowały na otwartym terenie, czy w pomieszczeniu, jeżeli maj± jeĽdzić w zamkniętym pomieszczeniu motor spalinowy będzie niedobrym wyborem, ponieważ gazy wydechowe będ± przeszkadzać pracownikom. Do minusów silników elektrycznych należ± mało pojemne baterie, które trzeba długo ładować, ale z kolei widlak elektryczny jest bardziej cichy niż spalinowy, a ładowanie pr±dem nie tak drogie jak zalewanie baku benzyn± czy rop±. Za każdym razem gdy zastanawiamy się nad wyborem jakiego¶ urz±dzenia do pracy powinno się ocenić dokładnie za i przeciw, identycznie jest z wózkami widłowymi, decyzja o ich zakupie musi zawsze być bardzo wnikliwie przemy¶lana. Magazynowanie jest dzi¶ niezmiernie znacz±cym elementem prowadzenia wielu przedsiębiorstw, które prowadz± różnego rodzaju sklepy b±dĽ hurtownie. Nie mog± one pozwolić sobie na to, by klient odszedł z kwitkiem, dlatego rozległe przestrzenie magazynowe wypełniaj± towarami, które czekaj± by znaleĽć się na półkach, lub od razu u klienta. Do obsługiwania powierzchni magazynowych niezbędna jest niemała grupa wykwalifikowanych pracowników, w tym ludzi posiadaj±cych uprawnienia zezwalaj±ce im na prowadzenie wózków widłowych. Osoby takie mog± liczyć na bezpieczn± pracę i dosyć dobr± pensję, dlatego co roku coraz większym powodzeniem ciesz± się kursy, na których można uzyskać certyfikaty na kierowanie widlakami. Urzędowe potwierdzenie kwalifikacji stało się o tyle ważne, że uzyskany certyfikat zezwala również na podjęcie zatrudnienia w charakterze operatora wózka widłowego na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Kosztuj±cy kilkaset złotych kurs zwraca się więc w krótkim czasie w postaci znacz±co wyższych wypłat, co decyduje o jego znacznej renomie.

Box sponsorowany

Posiadamy w swojej ofercie ogrody zimowe i zabudowy szklane, fasady, pełen zakres stolarki aluminiowej, które s± wykonane z profili aluminiowych produkowanych w najnowszych technologiach pozwalaj±cych jednocze¶nie zapewnić gwarancje wysokiej jako¶ci i bezpieczeństwa. Możliwo¶ci technologiczne, które ci±gle rozwijaj± się w branży stolarki aluminiowej pozwalaj± stwierdzić że w obecnych czasach wiedzie ona prym w budownictwie. Powodem takiego wzrostu zainteresowania zabudowami szklanymi i ogrodami zimowymi jest ich doskonała trwało¶ć oraz jako¶ć. Oferujemy także: meble kuchenne

Box sponsorowany

ksi±żka telefoniczna. Jednym z ciekawszych wynalazków, których nie doceniamy i nawet nie zauważamy jest spis numerów telefonów wraz ze spisem abonamentów. Powszechnie nazywamy ten wynalazek ksi±żk± telefoniczn±. W 1878 roku w USA, a dokładniej w okręgu New Haven, który mie¶ci się w stanie Connecticut ówczesna kompania telefoniczna opublikowała pierwsz± na ¶wiecie ksi±żkę telefoniczn±. Składała się ona z pięćdziesięciu samych nazwisk, które zostały posegregowane w czterech kategoriach, a mianowicie były, to kategorie : służby miejskie, mieszkańcy, różne oraz zawody. Powód zamieszczenia samych nazwisk jest bardzo prozaiczny. W 1878 roku nie istniały, po prostu jeszcze numery telefonów. W tamtych czasach po podniesieniu słuchawki zgłaszał się operator, który ł±czył nas z osob±, o któr± prosimy, a która znajdowała się w spisie. Pomysł był nowatorski, ale bardzo pomocny i skuteczny. Wraz z rozwojem telekomunikacji ksi±żka telefoniczna stała się elementem fundamentalnym do sprawnego prowadzenia interesów, zarz±dzania lub do wykonania zwyczajnego telefony z życzeniami. Pod koniec XX wieku pozornie ksi±żka telefoniczna straciła na znaczeniu. Jest, to jednak bardzo mylne spostrzeżenie, ponieważ unowocze¶niona została jedynie jej forma. Wystarczy, ze chcemy zadzwonić z naszego telefonu komórkowego do znajomego, szefa, czy kogo¶ z rodziny, by u¶wiadomić sobie ten fakt. Zarówno ten wynalazek jak zreszt± każdy wynalazek maj±cy na celu uporz±dkowanie sporych ilo¶ci informacji jest rzecz± całkowicie nieodzown± w erze informacyjnej, gdzie zewsz±d jeste¶my zalewani potokiem informacji w różnorodnej formie.

Box sponsorowany

Z uwagi na duży obrót gotówkowy i bezgotówkowy czyha na nas całe multum zagrożeń zwi±zanych z tymi procesami. Skutkiem tego stoj±ce na straży praworz±dno¶ci organy państwowe zrodziły do życia szereg agend maj±cych za cel dbanie o interes obywatela i państwa. Do takich wła¶nie instytucji zaliczyć należy Generalny Inspektor Informacji Finansowej GIIF pomocny tu jest (adwokat). Organ ten ma za zadanie eliminować przestępczo¶ć finansow±. Dzięki licznym przepisom prawnym posiada on szereg instrumentów powalaj±cych eliminować już w zarodku pranie brudnych pieniędzy oraz zapobiegać wspieraniu finansowo terroryzm. Dzięki temu, że istnieje GIIF pojawia się możliwo¶ć bież±cego analizowania i przetwarzania potencjalnych zdarzeń mog±cych mieć koligacje z wspieraniem finansowo przestępczo¶ci zorganizowanej. W przypadku uzasadnionych podejrzeń odno¶cie możliwego prania brudnych pieniędzy Generalny Inspektor Informacji Finansowej wprowadza w życie procedury opisane w ustawie o finansowaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jakby tego było mało GIIF jest zobowi±zany do redystrybucji swoich podejrzeń innym organom w kraju i zagranic± i znowu tutaj polecamy usługi adwokata: adwokat, radca

Box sponsorowany

nauka pływania Słupsk dla dzieci i młodzieży. Pływanie nie buduje charakteru lecz go sprawdza. Pływanie to ¶miech, pływanie to łzy, pływanie to pasja, szaleństwo, strach, nadzieja i krzyk. Pływamy dlatego że jeste¶my pływakami. Kochamy te emocje i bez nich nie możemy żyć. Tak powie każdy kto złapie wodnego bakcyla. Zapraszam Ciebie... małego, dużego do poznania czym jest i może być pływanie. Przekonasz się sam. Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia nauki pływania ukierunkowane s± na ogóln± poprawę sprawno¶ci i kondycji fizycznej. nauka pływania Słupsk skierowana jest dla osób dorosłych i starszych chc±cych popracować nad wydolno¶ci± swojego organizmu. Uczestnicz±c w zajęciach zdobywamy nowe umiejętno¶ci, przełamujemy swoje wszelkie obawy i leki przed wod± a tym samym polepszamy swoje samopoczucie. Poprawiamy pracę układu sercowo-naczyniowego, wzmacniamy korpus mię¶niowy, dbamy o układ kostno-stawowy i a to wszystko mile spędzaj±c czas w gronie nowo poznanych osób. Zajęcia te s± Ľródłem relaksu i satysfakcji z pożytecznie wykorzystanego czasu. Zajęcia obejmuj± swym zakresem przyszłe mamy, które zdecydowały się zrobić co¶ dla siebie i swojego maleństwa jeszcze przed przyj¶ciem na ¦wiat. S± to zajęcia bezpieczne, przynosz±ce uczucie relaksu i ogólnego komfortu. Skupiaj± się na wzmocnieniu jednych partii mię¶niowych i na rozluĽnieniu i uelastycznieniu innych, co istotne przy porodzie. Odci±żaj± kręgosłup sprzyjaj± ogólnej poprawie metabolizmu, zwiększaj± wytrzymało¶ć i wydolno¶ć bez odczuwalnego zmęczenia, koj± zmysły. Dodaj± sił i chęci do codziennego funkcjonowania. Oferujemy dodatkow± możliwo¶ć darmowych konsultacji i porad z wykwalifikowana położn±. Przyszłe mamy mog± również liczyć na prywatn± opiek± podczas ci±ży, porodu i po narodzinach. Panie zainteresowane zajęciami w wodzie proszone s± o dostarczenie za¶wiadczenia od swojego ginekologa mówi±ce o braku przeciwwskazań do uczestnictwa na zajęciach w basenie.

Zacisze minibiurowe

08.06.18

Niższe koszty dla pracodawcy, wygoda dla pracownika – to obiegowa wizja pracy zdalnej. Jest mocno uproszczona.

RSS

Polacy mogą tylko pomarzyć o pracy z dala od firmy

08.06.18

Chociaż nowe technologie, w tym szybki internet, umożliwiają dzisiaj pracę niemal z każdego miejsca na świecie, tylko co trzeci polski pracownik nie musi każdego dnia stawiać się w firmie.

RSS

Warto sprawdzać, z kim robi się interesy

08.06.18

Branża motoryzacyjna, jak mogłoby się wydawać, jest jedną z najzdrowszych w Polsce. Rośnie sprzedaż aut, ten rok może się okazać rekordowy zwiększa się popyt na komponenty, rośnie eksport. Historia samych sukcesów? Nie do końca.

RSS

Motoryzacja coraz bardziej zadłużona, głównie sprzedawcy

08.06.18

Wartość zadłużenia firm z sektora automotive w Krajowym Rejestrze Długów przekracza 721 mln zł. To o jedną trzecią więcej niż przed rokiem.

RSS

Państwo przegania prywatną ochronę ze swoich obiektów

08.06.18

Duże państwowe firmy i instytucje rezygnują z komercyjnych usług security. W ich miejsce, bez przetargu, wchodzą coraz częściej pospiesznie organizowane własne „spółki ochrony wewnętrznej".

RSS

Unijny budżet bardziej innowacyjny

08.06.18

Bruksela chce przeznaczyć blisko 100 mld euro na badania naukowe i innowacje w latach 2021–2027. To ciągle fundusze dla bogatszych.

RSS

Historia polskiej bankowości cz. 2

08.06.18

System bankowy › Nasza bankowość ciągle ewoluuje. Banków komercyjnych jest 35, a będzie jeszcze mniej.

RSS

Bruksela planuje ukarać właściciela Google za Androida

08.06.18

Komisja Europejska ma wkrótce uderzyć w Alphabet za nadużywanie dominującej pozycji rynkowej. Sprawa dotyczy systemu Android – donosi „Financial Times".

RSS

Ile za grunty pod Centralny Port Komunikacyjny

08.06.18

Terenów pod lotnisko nie powinno się wyceniać jak ziemi rolnej, bo przyszły charakter nieruchomości determinuje sposób jej wyceny.

RSS

Bank centralny Szwajcarii nie chce większej władzy

08.06.18

W niedzielę odbędzie się referendum, które może przemienić ten alpejski kraj w pole doświadczalne w dziedzinie bankowości i polityki pieniężnej.

RSS

Polacy obojętni na inteligentne domy

08.06.18

Polacy coraz więcej wiedzą o rozwiązaniach tzw. smart home, ale są wobec nich sceptyczni.

RSS

Informacjeksi±żka telefoniczna Polski - wersja na płytach CD i DVD, lub ¶ci±gana z serwera, oferujemy wszystkie 16 województw, firmy i osoby prywatne, program ma dowolne przeszukiwanie, bazy danych w formacie msaccess - niekodowane, lub kodowane, ksi±żka telefoniczna - możliwo¶ć dodania szerokiej oferty firmy, telefony firm i osób prywatnych. Jedyna w Polsce na CD lub DVD, zawieraj±ca firmy i osoby prywatne. Nasza ksi±żka telefoniczna, jest wydawnictwem cało¶ciowym, czyli zawieraj±cym wszystkie 16 województw, ale także oferujemy mniejsze czę¶ci na życzenie, czyli np. 1 województwo.


Menu witryny